Multisensoryczna

Przestrzeń

Ekoplastyczna™

Szkolenie MPE® to

 • kompleksowy program wspierania rozwoju człowieka, poprzez tworzenie działań z zakresu stymulacji multisensorycznej, w oparciu o edukację plastyczną, bazującą na wykorzystaniu naturalnych i ekologicznych surowców, łatwo dostępnych produktów spożywczych, oraz bezpiecznych i biodegradowalnych materiałów odpadowych (różnego rodzaju opakowania po produktach spożywczych- tj. kartony, butelki pet, etc.)
 •  jednocześnie łączy teorię z praktyką, kładąc nacisk na tą drugą, bowiem w pracy Trenera MPE® umiejętności praktyczne, są podstawą do właściwego organizowania twórczych zajęć w multisensorycznej przestrzeni ekoplastycznej.
 • to czas tworzenia, eksperymentowania, doświadczania i jednocześnie nieograniczonej, świetnej zabawy dla uczestników szkolenia!

Na szkoleniu MPE® uczestnicy nauczą się tworzyć multikolorowe i nieziemsko pachnące, a zarazem aktywizujące wszystkie zmysły dzieci – ogólnorozwojowe aktywności/zabawy.

Do stworzenia Multisensorycznej Przestrzeni Ekoplastycznej™ wykorzystamy także materiały przyrodnicze, jak na przykład szyszki, suszone kwiaty, muszle, kasztany, żołędzie, jesienne liście, patyki, etc.), które stanowią doskonały materiał do zabaw sensorycznych.

Czym jest Multisensoryczna

Przestrzeń Ekoplastyczna™

Multisensoryczna Przestrzeń Ekoplastyczna® to przestrzeń pełna zmieniających się barw, zapachów, dźwięków, kształtów i form (mających różną fakturę), która przyczynia się do stymulacji rozwoju niemowląt i dzieci. To odpowiednio przygotowana przestrzeń do twórczych, swobodnych i samodzielnych działań, wspierająca harmonijny rozwój zmysłów i całego organizmu u człowieka już od najmłodszych lat. Do multisensorycznej twórczej przestrzeni włączymy ekoplastykę. Dzięki temu proponowane zajęcia rozwiną umysł, wyobraźnię, manualność, umiejętności plastyczno-techniczne oraz wiedzę ekologiczną.

SZKOLENIE CERTYFIKUJĄCE

Co wydarzy się na szkoleniu MP:

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w ogrom wiedzy i dowiedzą się:
 • Czym jest Stymulacja Multisensoryczna (stymulacja wielozmysłowa);
 • Jakie znaczenie ma Multisensoryczna Przestrzeń Ekoplastyczna™ we wspieraniu wszechstronnego  rozwoju niemowląt i dzieci;
 • Na czym polega aktywność spontaniczna dziecka oraz jak stworzyć optymalne warunki dla jej rozwoju;
 • Czym jest kreatywność i do czego jest nam w życiu potrzebna;
 • Jakie są kluczowe umiejętności oraz najważniejsze cechy osobowości, predysponujące do bycia efektywnym Trenerem  Multisensorycznej Przestrzeni Ekoplastycznej™;
 • Jak stworzyć bezpieczną przestrzeń (fizyczną i psychiczną) do multisensorycznej zabawy dla niemowląt i dzieci;
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć (wymagania sali, wielkość grup, czas trwania zajęć, alergie uczestników, etc.);
 • Jak wyglądają przygotowania do prowadzenia zajęć z programu MPE™ – logistyka i organizacja (gdzie szukać potrzebnych materiałów, jaki jest ich aspekt  ekonomiczny, przygotowanie i przechowywanie, transport na miejsce zajęć);
 • Porozmawiamy o sytuacjach trudnych, z którymi Trenerzy Multisensorycznej Przestrzeni Ekoplastycznej™   mogą się spotkać podczas prowadzenia zajęć z dziećmi i ich opiekunami, oraz dokonamy analizy  optymalnych sposobów ich rozwiązywania;
 • Poznają zasady prowadzenia zajęć zgodnie z programem Multisensoryczna Przestrzeń Ekoplastyczna™;
 • Poznają zasady używania nazwy Multisensoryczna Przestrzeni Ekoplastyczna™.

Co wydarzy się na szkoleniu MP:

Podczas warsztatów praktycznych szkolenia MPE®, przyszli Trenerzy:
 • Nauczą się przygotować sprawdzone i bezpieczne masy plastyczne, jadalne piaski, eko-glutki, naturalne farby, multisensoryczne pojemniki oraz eko-butelki, a następnie poznają propozycje ich wykorzystania na zajęciach w różnych grupach wiekowych;
 • Pobudzą wszystkie swoje zmysły, poprzez doświadczanie całym sobą różnorodnych materiałów do stymulacji polisensorycznej;
 • Poznają autorskie przepisy na Multisensoryczne Zabawy Ekoplastyczne™ wg. R. Wójcik, oraz będą mieć okazję, aby stworzyć swoje własne, kolorowe i pachnące masy, farby, etc.
 • Dzięki wspólnemu kolorowemu brudzeniu się, stworzą swoją osobistą bazę przepisów ekoplastycznych, niezbędnych do podjęcia działań w twórczej przestrzeni multisensorycznej;
 • Nabędą niezbędne umiejętności praktyczne i wiedzę potrzebną do właściwego organizowania twórczych zajęć w multisensorycznej przestrzeni, bazując na naturalnej ekspresji twórczej uczestników;
 • To także czas eksperymentu, doświadczania, autorefleksji i rozmyślania nad obraniem odpowiedniego kierunku pracy jako trenera działań twórczych.                                                                                                                            

Na szkoleniu TMPE® uczestnicy nauczą się tworzyć proste, kolorowe, smaczne i pachnące, jednym słowem zmysłowe aktywności/zabawy, bazując na bezpiecznych, łatwo dostępnych produktach spożywczych (w tym aromaty i barwniki spożywcze) oraz materiałach przyrodniczych i odpadowych, nadających się do recyklingu (różnego rodzaju opakowania codziennego użytku).

Uczestnicy będą mieli okazję poznać niecodzienne techniki plastyczne, które przyczyniają się m.in. do rozwoju kreatywności u dzieci. Wszystkie działania będą oparte przede wszystkim na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni (pod względem fizycznym i psychicznym), umożliwiającej swobodną ekspresję twórczą przy wykorzystaniu przedmiotów przeznaczonych do użytku codziennego (zazwyczaj będą to przedmioty kuchenne np. sitka, myjki, cedzaki, pędzle do lukru, blaszki do muffinek, etc.).

Do stworzenia Multisensorycznej Przestrzeni Ekoplastycznej™ posłużą także materiały przyrodnicze, jak na przykład szyszki, patyki, suszone kwiaty, muszle, kasztany, żołędzie, liście, orzechy i inne, które stanowią doskonały materiał do zabaw stymulujących zmysły.

                                                                                                                  

Dla kogo rekomendujemy Szkolenie MP:

Szkolenie MPE® skierowane jest do osób, które chcą się nauczyć tworzyć kolorową, pachnącą, ekologiczną i zarazem bezpieczną przestrzeń do rozwoju i swobodnej eksploracji otoczenia, dla swoich wychowanków/podopiecznych.

Szkolenie kierujemy również do osób, które pragną udoskonalić swój dotychczasowy warsztat pracy w zakresie twórczych i niekonwencjonalnych metod wspierania rozwoju niemowląt i dzieci, w tym  pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i fizycznie.

Udział w szkoleniu MPE® jest skierowane w szczególności dla:

 • nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych,
 • psychologów i pedagogów szkolnych,
 • wychowawców świetlic, nauczycieli wspierających,
 • terapeutów zajęciowych, arteterapeutów
 • studentów kierunków pedagogicznych oraz pokrewnych,
 • pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów,
 • terapeutów integracji sensorycznej,
 • nauczycieli nauczania zintegrowanego,
 • osoby, które chcą włączyć Multisensoryczną Przestrzeni Ekoplastyczną™
  do swojego warsztatu pracy.
 • rodziców, którzy pragną poznać metody wpierania swoich dzieci już od najmłodszych lat.

Sposób zaliczenia:

Zaliczenie następuje poprzez uczestnictwo w szkoleniu w pełnym wymiarze czasu jego trwania (8 godzin dydaktycznych)

Certyfikat:

Imienny certyfikat wręczany jest bezpośrednio po zakończeniu szkolenia

Materiały szkoleniowe:

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt z gotowymi scenariuszami zabaw na cały rok i multisensorycznymi ekoplastycznymi przepisami

Uprawnienia:

Po ukończeniu szkolenia MPE®, uczestnik otrzymuje uprawnienie do posługiwania się nazwą Multisensoryczna Przestrzeni Ekoplastyczna™ dla określenia prowadzonych przez siebie zajęć ZGODNIE Z ZASADAMI PRACY oraz z ZASADAMI UŻYWANIA NAZWY, poznanymi na szkoleniu.

Wymagania kwalifikacyjne:

brak wymagań kwalifikacyjnych

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie odbywa się w ciągu jednego dnia i trwa od 6 do 8 godzin.

Inne ważne informacje
dla uczestników szkolenia:

NA SZKOLENIE PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ UBRAN NA ZMIANĘ + MAŁY RĘCZNIK LUB MOKRE CHUSTECZKI

O autorce Metody MPE®:

Trenerem Prowadzącym Szkolenie MPE® jest Renata Wójcik

– założycielka Kwitnących Umysłów. Pracowni Twórczej Edukacji i Rozwoju oraz Leśnych Odkrywców. Z wykształcenia licencjonowany pedagog specjalny – resocjalizator, magister poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, dyplomowany terapeuta pedagogiczny, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, autorka nowatorskich programów edukacyjnych, skierowanych do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym,  autorka i trener prowadzący szkolenia – MPE®,  projektantka drewnianych pomocy edukacyjnych dla dzieci, miłośniczka i twórczyni ekologicznego rękodzieła, autorka Programu Wspierania Rozwoju i Edukacji™ EDUKATOR PWRiE™ EduLocki® R. Wójcik.

Szkolenie MPE®, którego autorką jest Renata Wójcik, powstało na bazie zdobytej przez nią wiedzy nt. poszczególnych faz rozwoju człowieka, nabytej na przestrzeni 7 lat studiowania pedagogiki oraz na podstawie 16 letniego doświadczenia w pracy z niemowlętami i dziećmi, gdzie w celu stymulacji ich rozwoju stosowała techniki plastyczne, bazujące na organoleptycznym poznawaniu świata, poprzez wykorzystanie bezpiecznych materiałów ekologicznych. Stworzyła wiele autorskich interpretacji zabaw sensoryczno-plastycznych, stanowiących inspiracje dla nauczycieli, trenerów, pedagogów, arteterapeutów. Opracowała liczne scenariusze zabaw sensorycznych, wspierających rozwój zmysłów, bazujące na wykorzystywaniu produktów spożywczych i przedmiotów codziennego użytku. Kilkuletnia praca Trenerki ekologicznych działań twórczych pozwoliła jej na opracowanie własnego modelu pracy z niemowlętami i dziećmi. Program Multisensoryczna Przestrzeń Ekoplastyczna®, bazuje nie tylko na produktach spożywczych, ale też na wykorzystaniu ekologicznych dobrodziejstw jakie zapewnia nam przyroda. Jej warsztaty sensoryczno-plastyczne są znane nie tylko w Polsce, ale i w takich państwach jak Wielka Brytania, Chiny, Niemcy. Dbałość o szczegóły, bezpieczeństwo, doświadczenie, ogrom wiedzy i fantastyczna atmosfera to atuty jej codziennej aktywności. Na co dzień prowadzi kreatywne warsztaty i ogólnorozwojowe zajęcia dla niemowląt w żłobkach, dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, na terenie całego kraju. Ponadto jest mamą dwóch wspaniałych córek, które od początku swojego życia aktywnie towarzyszyły jej w sensorycznych warsztatach.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu

Nasze badania pokazują, że Kwitnące Umysły są inspirującym liderem dla pedagogów, terapeutów, trenerów, plastyków, rodziców i tych wszystkich, którzy poprzez proste zabawy pragną wspierać harmonijny rozwój dzieci. Na szkoleniu poznacie niekonwencjonalne formy wyrazu działań artystycznych przy wykorzystaniu materiałów spożywczych, przedmiotów codzienności użytkowej, jak również dobrodziejstw jakie zapewnia nam natura. Nauczycie się tworzyć bezpieczną przestrzeń, pełną zmysłowych doznań wypełnioną mnogością faktur, tekstur i kolorów. Otrzymacie cenne rady i wskazówki nt. prowadzenia multisensorycznych warsztatów ekoplastycznych , a przede wszystkim otrzymacie inspirację i motywację do osiągania własnych zamierzonych celów. Po szkoleniu przygotowaliśmy dla Was gotowe scenariusze zabaw ekoplastycznych, które będziecie mogli wykorzystywać w swojej codziennej pracy kreatora działań twórczych, lub które staną się inspiracją do poszukiwania własnych interpretacji zajęć multisensorycznych. Rodzice niemowląt i dzieci zyskają ogrom wiedzy i gotowych pomysłów do zabaw, aby prosto i skutecznie wspierać rozwój swoich dzieci. Miłośnicy działań sensoryczno-plastycznych, dowiedzą się w jaki sposób tworzyć grupy zajęciowe i jak prowadzić zajęcia, aby nie przestymulować układu nerwowego najmłodszych uczestników. Celem uczestnictwa w szkoleniu jest również osiągnięcie bogatego rozwoju wewnętrznego, nauka kontrolowania własnych emocji, umiejętne wykorzystywanie wszystkich zmysłów, rozwijanie kreatywności oraz nieszablonowego myślenia pozwalającego wyjść poza codzienne schematy.

Kwitnące Umysły laureatem Firmy Godnej Zaufania 2021

Certyfikat Firma Godna Zaufania  2021 to dokument świadczący
o nieposzlakowanym wizerunku naszej firmy. Certyfikat jest wykładnikiem satysfakcji Klientów, którzy skorzystali z prowadzonych przez nas kursów, szkoleń i warsztatów. Dla Kwitnących Umysłów, które działają na rynku nieprzerwanie od 2016 roku to wielkie wyróżnienie i zarazem oznaka rzetelności oraz etyki w prowadzeniu biznesu. Wyróżnienie to traktujemy jako potwierdzenie i motywację do dalszego świadczenia wysokiej jakości naszych kreatywnych usług. Od początku naszej działalności dokładamy wszelkich starań, aby iść z postępem i duchem czasu, nieustannie udoskonalać swoje usługi, ale też nie zapominać o rzetelnych podstawach biznesu, gdzie lojalność, uczciwość i zadowolenie naszych Klientów zawsze stawiamy na pierwszym miejscu.  Przyznanie nam Certyfikatu FIRMA GODNA ZAUFANIA oraz FIRMA GODNA ZAUFANIA GOLD symbolizuje nasze podejście do prowadzenia biznesu na najwyższym poziomie,  w sposób etyczny i z pełnym zaangażowaniem.

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym i przyszłym Klientom za zaufanie jakim nas obdarzyliście, wybierając nasze produkty rękodzielnicze i usługi dot. organizowania szkoleń, kursów i kreatywnych eventów.

OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA MP:

WZÓR CERTYFIKATU MP:

„Najwyższym poziomem umiejętności edukacyjnych, jest sztuka obudzenia w dorosłym uczniu kreatywności, przy wykorzystaniu prostych pomocy dydaktycznych”

Albert Einstein

  TERMINY I ZAPISY