pitpa-logo

Program PiTPA™

Program Promowanie i Trening Postaw Antydyskryminacyjnych™

Program Promowanie i Trening Postaw Antydyskryminacyjnych™

To antydyskryminacyjny program edukacyjny przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Obejmuje cykl warsztatów mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz budowanie nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego opartego na idei poszanowania różnorodności.

Promowanie i Trening Postaw Antydyskryminacyjnych™ opiera się na wykorzystaniu aktywnych metod pracy opartych na uczeniu się przez doświadczenie, stworzeniu kreatywnej i bezpiecznej przestrzeni do działań oraz zapewnieniu życzliwej atmosfery, w której każdy ma prawo się wypowiedzieć.

Program PiTPA™ bazuje również na wykorzystaniu EduLocków© – klocków edukacyjnych R. Wójcik, które przeznaczone są do nauki alfabetu systemem Braille’a.
Warsztaty skupiają się na promowaniu tolerancji, niedyskryminacji, akceptacji ludzkiej różnorodności i praw człowieka. Istotą warsztatów nie jest narzucanie słusznych poglądów i właściwych postaw, lecz pobudzenie uczniów do myślenia, wczucie się w sytuację osoby dyskryminowanej, wzbudzenie empatii, podejmowanie dyskusji oraz samodzielne wyciągnięcie wniosków przez młodzież.

Dla kogo są te zajęcia?

Zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich (uczniów liceów, techników i szkół zawodowych).

Cele warsztatów:

 • Uwrażliwienie uczniów na problem dyskryminacji grup mniejszościowych.
 • Przyswojenie wiedzy nt. zagadnień związanych z ludzką różnorodnością i kształtowaniem postaw tolerancji i empatii.
 • Edukacja poprzez niedyrektywne metody aktywizacyjne.
 • Stworzenie bezpiecznej i kreatywnej przestrzeni do działania.
 • Zainteresowanie uczniów problematyką związaną z prawami człowieka oraz wzbudzenie aktywności nakierowanej na przeciwdziałanie dyskryminacji.
 • Nabycie umiejętności identyfikacji przypadków dyskryminacji i reagowania na zachowania dyskryminacyjne.
 • Kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w aspekcie przełamywania stereotypów myślenia o osobach niepełnosprawnych.
 • Zdobycie wiedzy dot. uprzedzeń, mechanizmów stereotypizacji, dyskryminacji.
 • Kształtowanie świadomości konsekwencji zachowań dyskryminacyjnych.
 • Stworzenie sytuacji edukacyjnych, w których uczniowie będę mogli samodzielnie podejmować decyzje i poszukiwać kreatywnych rozwiązań.
 • Stawianie uczniom wyzwań, aby mogli spojrzeć na świat z perspektywy osób dyskryminowanych.
 • Zdobycie wiedzy nt. alfabetu Brajlle’a

Zajęcia poprowadzi Renata Wójcikautorka programu promowanie i trening postaw antydyskryminacyjnych™ pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, resocjalizator, doradca psychologiczno-pedagogiczny, autorka artykułów pedagogicznych, pasjonatka wspierania twórczego rozwoju dzieci poprzez personalizowane i ręcznie wykonane pomoce edukacyjne, właścicielka kwitnących umysłów. Pracowni twórczego rozwoju i edukacji.

I Warsztaty antydyskryminacyjne

”Świat oczami niewidomych”

Program PiTPA™ – Promowanie i Trening Postaw Antydyskryminacyjnych™

To praktyczne warsztaty dla dzieci i młodzieży, kształtujące pozytywne postawy – otwartości i tolerancji – wobec osób niewidomych.

Podczas warsztatów uczniowie będą mieli okazję zmierzyć się z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności, jaką jest brak wzroku.

Korzyści dla uczniów, wynikające z uczestnictwa w zajęciach:

 • zdobycie wiedzy nt. codziennego życia osób niewidomych,
 • rozbudzenie empatii przyczyniającej się do integracji z osobami z dysfunkcją narządu wzroku,
 • uwrażliwienie i poszerzenie świadomości nt. problemów dnia codziennego osób niewidomych,
 • wypracowanie prawidłowych wzorów zachowania w kontakcie z osobą niewidomą,
 • doświadczenie trudności życia codziennego osób niewidzących,
 • przyswojenie przez uczniów wiedzy nt. niekonwencjonalnych form książek dla czytelników z dysfunkcją narządu wzroku,
 • uzyskanie podstawowej wiedzy na temat pisma punktowego L. Braille’a,
 • poznanie najnowszych technologii ułatwiających codzienne życie osobom niewidomym.

Celem uczestnictwa w warsztatach jest również osiągnięcie bogatego rozwoju wewnętrznego uczniów, nauka kontrolowania własnych emocji, umiejętne wykorzystywanie wszystkich zmysłów, rozwijanie kreatywności oraz nieszablonowego myślenia pozwalającego wyjść poza codzienne schematy.

METODY PRACY

Warsztaty będą prowadzone metodami aktywnymi

mini-wykład

dyskusja grupowa

symulacje (praktyczne ćwiczenia warsztatowe) oparte na rzeczywistych czynnościach wykonywanych na co dzień przez osoby niewidome

Celem naszych warsztatów jest zmiana sposobu postrzegania przez dzieci i młodzież osób niewidomych.

Ważne jest to, aby dzieci i młodzież byli świadomi, że osoba niewidoma jest taka sama jak każdy. Jedyne czym się różni, to sposób odkrywania świata.

Na warsztatach uczniowie będą mieli możliwość budowania swoich doświadczeń w zaaranżowanej przez trenera rzeczywistości. Działając w określonej fikcyjnej sytuacji, spojrzą na świat z perspektywy osób niewidomych.

Spośród aktywnych metod pracy zostaną tu wykorzystane między innymi elementy dramy (wchodzenie w role), gdzie uczniowie wykorzystają swoje zmysły, wyobraźnię, mowę i ruch. Drama zapewni uczestnikom autentyczne przeżycie emocji odgrywanej postaci.

Uczestnicy wykonujący poszczególne ćwiczenia, będą mieli zasłonięte oczy. Natomiast stanowiska do ćwiczeń będą przygotowane w taki sposób, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo.

Na warsztatach uczestnicy także dowiedzą się m.in.:

 • Dlaczego niewidomi szybciej uczą się Braille’a, niż osoby widzące?
 • Czym jest tyflofilm i „Czarna księga kolorów”?
 • Czy pies przewodnik to „futrzany GPS”?
 • O czym śnią niewidomi?
 • Kiedy i jak udzielić pomocy osobie niewidomej?
 • Podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie: dlaczego osoby niewidome noszą czarne okulary?
 • Czy istnieją okulary pozwalające niewidomym widzieć?
 • Wspólnie stworzymy ABC poruszania się z osobą niewidomą, czyli asystencki savoir-vivre.
Zajęcia mają charakter warsztatowo-treningowy i są prowadzone metodami aktywizującymi wraz z wykorzystaniem EduLocków© – klocków edukacyjnych R. Wójcik.

Uczestnicy otrzymują: dyplom ukończenia warsztatów antydyskryminacyjnych oraz praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niewidomych.

Czas trwania: od 45 do 90 minut.
Koszt: 24 zł /uczeń
Dodatkowe informacje i zapisy: kontakt@kwitnaceumysly.pl

Rezerwacja miejsca

Szkoły, Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Stowarzyszenia i inne Placówki zainteresowane zamówieniem warsztatów prosimy o kontakt pod numerem tel. 667 480 225 Renata Wójcik lub kontakt@kwitnaceumysly.pl 

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Twoja wiadomość