CIRF Certyfikat
Innowacyjna i Rzetelna Firma

Od 2023r. Kwitnące Umysły są w gronie laureatów CIRF.
CIRF to pierwszy w Polsce certyfikat kładący nacisk na dwie najważniejsze kwestie: INNOWACYJNOŚĆ i RZETELNOŚĆ.
Firmy legitymujące się udziałem w programie CIRF, podnoszą zaufanie i konkurencyjność własnej firmy nie tylko na lokalnym rynku, ale osiągają renomę o zasięgu ogólnopolskim.