RODO i Nasza Polityka Prywatności

Jak przetwarzamy Twoje dane?

W dniu 25 maja 2018 roku zaczeły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z powyższym Firma Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Danymi Osobowymi, jakie przetwarzamy są:

Twój adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu. Dane te podałeś/łaś nam w formularzu zgłoszeniowym rejestrując się na organizowane przez nas warsztaty,

adres zamieszkania/wysyłki, który podałeś/łaś nam drogą elektroniczną (e-mail) w momencie dokonania zakupu EduLocków©,

wizrunek. Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, Twój wizerunek także jest uznawany za daną osobową. Prawo do przetwarzania Twojego wizerunku uzyskaliśmy od Ciebie, gdy dobrowolnie podpisywałeś/łaś  przed warsztatami zgodę na fotografowanie i publikację wizerunku.Kto jest administratorem danych?Administratorem danych osobowych jest firma Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji z siedzibą w Kłodzku, ul. Świerkowa 10, 57-300 Kłodzko NIP: 883-174-55-40, REGON: 365228588

Jak się z nami skontaktować (inspektor ochrony danych)?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:
– przesyłając email na adres: iod@kwitnaceumysly.pl (jest to adres wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych), albo
– pisemnie, pocztą na adres: ul. Świerkowa 10, 57-300 Kłodzko, z dopiskiem “IOD”.
Przy czym sugerujemy kontakt mailowy. Dzięki temu szybciej uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów (EduLocki©) i naszych usług (warsztaty).

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zarejestrowania Cię na wybrane warsztaty oraz celem dokonania wysyłki zamówionych zestawów EduLocków© na wskazany  przez Ciebie adres.

Tylko i wyłącznie po uzyskaniu Twojej pisemnej zgody na fotografowanie i publikację wizerunku, wykorzystujemy wizerunek Twój jak i Twojego dziecka/dzieci i za Twoją zgodą umieszczamy go na stronie internetowej i portalu społecznościowym „Facebook” , w  celach promowania działalności naszej firmy .

Twoje Dane Osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres korespondencyjny wykorzystujemy także do wystawienia faktury, jeśli taką potrzebujesz.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane przekazywane są podmiotowi, który świadczy dla nas usługi wysyłki EduLocków© – firma kurierska. Byśmy mogli prowadzić naszą działalność w Internecie, potrzebujemy wydajnego i bezpiecznego serwera, który wynajmujemy od podmiotu profesjonalnie zajmującego się przechowywaniem danych i świadczeniem usług poczty elektronicznej – jemu również przekazujemy dane osobowe.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są dopóki nie cofniesz zgody.

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką od Ciebie otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw.

 Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw napisz do nas e-mail albo wyślij żądanie pocztą.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
Kwitące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji
Renata Wójcik