Sensoplastyka®
dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej

Plastyka sensoryczna dla osób niepełnosprawnych

EKOLOGICZNE, PROSTE, KOLOROWE, PACHNĄCE
ZAJĘCIA PLASTYCZNO
 SENSORYCZNE

Warsztaty plastyczno – sensoryczne o nazwie Poczuj to co ja™ skierowane są do dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej,
ze sprzężeniami niepełnosprawności, z autyzmem oraz z deficytami i zaburzeniami rozwoju. Warsztaty prowadzone są w systemie zajęć grupowych lub/i indywidualnych. Program i dynamika zajęć jest dostosowana do potrzeb i predyspozycji uczestników/ka zajęć.

Zajęcia poprowadzi  mgr Renata Wójcik certyfikowany Trener 1 st. Metody – Sensoplastyka®, pedagog specjalny, doradca psychologiczno-pedagogiczny, terapeuta pedagogiczny, pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, autorka artykułów pedagogicznych, pomysłodawczyni marki EduLocki® – klocki edukacyjne, założycielka Kwitnących Umysłów – Pracowni Twórczego Rozwoju i Edukacji.

Celem warsztatów jest:

Pomoc dzieciom niepełnosprawnym w lepszym psychofizycznym rozwoju. Podczas warsztatów, stymulując receptory wpływamy na ilość i rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im więcej połączeń w mózgu, tym efektywniejsze staje się myślenie (impuls szybciej dociera do celu).

Nasze warsztaty Poczuj to co ja™ są najprostszą odmianą kontaktu dziecka niepełnosprawnego ze światem, pierwszą informacją, tworzeniem świadomych znaków w porozumiewaniu się z ludźmi. Celem zajęć jest zatem szukanie porozumienia z dzieckiem niepełnosprawnym wszystkimi możliwymi kanałami komunikacji (zmysły).

Zajęcia mają na celu rozwój osobowości dzieci, usprawnienie ruchowe, usprawnienie manualne (a w tym doskonalenie precyzji dłoni, ćwiczenie mięśnie dłoni), rozwijanie świadomości własnego ciała, uspołecznianie, rozwój samodzielności i zwiększenie wiary we własne możliwości, rozwój mowy, rozwój świadomości przestrzeni i działania w niej oraz nauka dzielenia tej przestrzeni z innymi ludźmi. Na warsztatach dzieci nadpobudliwe uczą się wyciszać emocje, natomiast apatyczne rozbudzają się, mając motywację do działania – twórczego tworzenia.

Aktywności oparte na programie  zajęć Poczuj to co ja™ , mają ogromne znaczenie dla uwrażliwiania dłoni dziecka, bowiem dłoń jest jednym z podstawowych narzędzi poznawania świata. Bawiąc się, dziecko eksperymentuje i poznaje różne materiały, struktury, faktury oraz ich właściwości. Uwrażliwianie dłoni i jej twórcze wykorzystanie bardzo poszerza zdolności rozumienia otaczającego świata przez dziecko niepełnosprawne.

Dla dzieci o obniżonej sprawności umysłowej najważniejsze w tworzeniu staje się zamanifestowanie własnego istnienia i zaspokojenie potrzeby wypowiedzenia się. W związku z tym celem zajęć sensoryczno-plastycznych jest umożliwienie dziecku niepełnoprawnemu i z deficytami w rozwoju – ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć. Ponadto dziecko malując, lepiąc, mieszając, sypiąc, zgniatając uczy się utrzymywać i kształtuje swoją uwagę, rozwija spostrzegawczość i koncentrację.

Moje codzienne doświadczenia w pracy jako terapeuta zajęciowy, skłaniają mnie do stwierdzenia, że w większości przypadków praca z osobami niepełnosprawnymi zwłaszcza intelektualnie wymaga ogromnych pokładów cierpliwości i wsparcia emocjonalnego. Podczas warsztatów – Poczuj to co ja™ , zawsze staram się dostrzec wszystkie przejawy aktywności i zaangażowania uczestników moich zajęć i to właśnie jest dla mnie większą wartością, a nie sam efekt końcowy twórczości plastycznej.

Renata Wójcik

– pedagog, terapeuta, autorka programuPoczuj to co ja™  

Zajęcia polegają na:

Doświadczaniu przez dzieci niepełnosprawne i z deficytami w rozwoju – materiałów plastycznych (mas, farb, konsystencji, ziarnistości), przy jednoczesnym aktywowaniu  zmysłów. Dzieci mają okazję obserwować np. jak materiał, który jest suchy i sypki zmienia się w mokry i kleisty, a następnie miękki i stały.

Warsztaty plastyczno- sensoryczne Poczuj to co ja™, opierają się także na przygotowaniu odpowiedniego otoczenia tj. bezpiecznej przestrzeni do działań, w której dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje.

Warsztat Poczuj to co ja™ wprowadza dziecko niepełnosprawne w świat zapachów, faktur i kolorów. Dzięki użyciu naturalnych produktów spożywczych są to działania bezpieczne. Materiały i narzędzia pracy zawsze dostosowywane są do indywidualnych możliwości i predyspozycji dzieci.

W trakcie zajęć bawimy się z masami bezkształtnymi oraz tworzywami łatwo przekształcalnymi i sypkimi jak np. ciecz nienewtonowska, ciastolina, jadalny piasek, kolorowy ryż,  ziarna fasoli, grochu, farby jogurtowe, itp.  Rodzaj aktywności zależy od możliwości psychofizycznych dziecka.

Praca z masami bezkształtnymi to jedna z metod w terapii dzieci z zaburzeniami funkcji percepcyjno – motorycznych. Podczas zajęć dzieci manipulują całymi dłońmi, nadgarstkiem, kciukami, palcem przez punktowanie, odciskanie, formują kształty. Aktywności tej towarzyszy polisensoryczne (wielozmysłowe) poznanie i przetwarzanie świata.

Warsztat Poczuj to co ja™ jest ważnym elementem procesu rewalidacyjnego w pracy z dziećmi o obniżonej sprawności umysłowej i w istotny sposób wpływa na ich rozwój. W procesie twórczym angażują się wszystkie sfery psychiki dziecka, uczestniczą poszczególne receptory, aktywizują się procesy poznawcze, emocjonalne oraz wolicjonalne.

Wspólne działania o charakterze artystycznym są wyjątkowo efektywną płaszczyzną rozwoju oraz samorealizacji osób niepełnosprawnych

Podczas warsztatów:

Zapewniamy dzieciom bezpieczną przestrzeń do doświadczania. Pozwalamy każdemu swobodnie, indywidualnie wg. potrzeb poznać specyfikę danego produktu. Do fazy przemian przechodzimy w momencie, gdy dziecko daje znać, że jest na to gotowe. Nie blokujemy i nie ograniczamy aktywności twórczej dzieci. Dajemy im prawo do wyrażania swoich uczuć i emocji.

Uważnie obserwujemy uczestników, nie pospieszamy, nie krępujemy ich aktywności własnym instruktażem, wzorami do odtwarzania czy własnym poczuciem estetyki .

Najlepsza sytuacja jest wtedy, gdy dzieciom pozwala się na samodzielność. Jednakże jest to dalszy etap działalności twórczej, ponieważ w grupie dzieci niepełnosprawnych nie zawsze jest to osiągalne. Czasem ze względu na obiektywne trudności, które związane są z rodzajem niepełnosprawności, dziecko wymaga prowadzenia ręki, zanim w sposób świadomy zacznie podejmować samodzielną aktywność.

Pokładamy wiele starań i energii, aby nasze zajęcia wpływały na wszechstronny rozwój dzieci niepełnosprawnych. Ważne jest dla nas, aby sprawiały im dużo przyjemności, wywoływały radość i wiele przeżyć estetycznych.
Podczas zajęć zwracamy uwagę na słownictwo i edukację lingwistyczną. Wyraźnie opisujemy kolory, kształty, faktury, tekstury oraz zachodzące przemiany. Wspieramy w ten sposób obszar rozwoju poznawczego.

Nasze warsztaty Poczuj to co ja™ pełnią niezwykle ważną rolę w nauczaniu specjalnym, bowiem za ich pośrednictwem dziecko gromadzi doświadczenia poznawcze i twórcze oraz wykorzystuje swoją ekspresję i percepcję otaczającego świata. Dziecko tworząc, przekazuje swoje przeżycia i doświadczenia. Na zajęciach Sdzieci mają szansę wyrażania własnych emocji i przeżyć. Nierzadko bywa, że jest to jedyna, dostępna możliwość wypowiedzi dla dzieci niepełnosprawnych.

Podczas zajęć Poczuj to co ja™ dbamy o:

 • zapewnienie uczestnikom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i życzliwości,
 • wytworzenie pozytywnych relacji opartych na zaufaniu i wsparciu, szacunku, trosce,
 • kształtowanie równowagi emocjonalnej i pozytywnej motywacji do podejmowania zadań,
 • budzenie wiary we własne możliwości,
 • odkrywanie potencjalnych zdolności,
 • kształtowanie właściwych zachowań wobec innych ludzi,
 • rozwijanie potrzeby właściwego komunikowania się i współpracy.

Dla kogo?

 • dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.
 • dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.
 • dla dzieci z autyzmem.
 • dla dzieci, które mają obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyn górnych.
 • dla dzieci, które niechętnie podejmują czynności manualne.
 • dla dzieci, które unikają dotykania nowych przedmiotów, różnorodnych faktur, mają problemy z koordynacją obu rąk.
 • dla dzieci, które wykonują czynności manualne niedbale, szybko lub za wolno.
 • dla dzieci nadpobudliwych i nadmiernie wyciszonych.
 • dla osób ociemniałych, słabo widzących, niewidomych.

Rezerwacja miejsca

Osoby indywidualne, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Stowarzyszenia i inne Placówki zainteresowane zamówieniem warsztatów prosimy o kontakt pod numerem tel. 667 480 225 Renata Wójcik lub kontakt@kwitnaceumysly.pl

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Twoja wiadomość

  Na warsztatach Poczuj to co ja™ pamiętamy o tym, aby:

   Podczas pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, kierować się naczelną zasadą którą jest: serdeczność, życzliwość, cierpliwość, bezwzględna akceptacja całej jego osoby.

  Wszelkim oddziaływaniom rewalidacyjnym wobec dziecka niech przyświecają słowa Janusza Korczaka: „mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi.”

  Warsztaty umożliwiały poznanie dzieci niepełnosprawnych z możliwościami wyrażania emocji przez sztukę. Jest to szczególnie ważne dla tych osób, których ograniczenia wynikające z danej niepełnosprawności nie pozwalają na relacjonowanie innym swoich przeżyć.

  Kierować się zasadą życzliwej pomocy, w której pomagamy dzieciom niepełnosprawnym przezwyciężyć  niewiarę we własne siły i możliwości oraz w przezwyciężeniu lęku przed kompromitacją i niewłaściwą oceną, celem uzyskania u nich dobrego samopoczucia i pewności siebie.

  W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi należy nawiązać pozytywny kontakt emocjonalny z dzieckiem, gdyż jest to podstawowym warunkiem efektywnej pracy.

  Wczesne podjęcie oddziaływań rewalidacyjnych daje szansę na optymalizację rozwoju dziecka niepełnosprawnego.